Bring your own device


Wat zou er gebeuren als je echt elk device mee mag nemen? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Tijdens deze hackathon zoeken we oplossingen voor ieder probleem.

Meer informatie

Het onderzoek


Natuurlijk kun je niet ieder device toestaan. Voor school heb je nou eenmaal een aantal dingen nodig, zowel op het gebied van software als hardware. Hier hebben wij uitgebreid onderzoek naar gedaan. De exacte resultaten zijn verwerkt in een excel bestand.

Downloaden (xlsx)

De resultaten
In het bovenstaande diagram zie je het resultaat van ons onderzoek. De groene lijn is de grens die wij hebben gesteld aan het wel en niet kunnen meebrengen van een eigen device.

Chrome OS blinkt erg uit in gebruikersgemak en dankzij online software als office 365 online kun je hier ook veel mee doen. Echter lukt het niet om hier filmpjes of geluid mee te bewerken. Omdat dit een vereiste is hebben we besloten deze optie uit te sluiten.

Hardware eisen


Het was erg lastig om goede minimale specificaties vast te stellen. Je wilt ouders niet onnodig voor dure en mega snelle devices laten betalen maar tegelijkertijd wil je dat leerlingen een aantal jaar fatsoenlijk met een device kunnen werken.

Om dit toch goed te doen hebben we gekeken naar de "eigen device" eisen van verschillende nederdandse universiteiten. Deze informatie is verwerkt in een checklist:


Downloaden (PDF)

Conclusie


iOS, Windows en OS X aperaten zijn geschikt voor gebruik op school. iOS blinkt hierbij uit door zijn eenvoud en Windows en OS X bieden betere en geavanceerdere mogelijkheden. De hardware van deze aperaten moet voldoen aan een aantal eisen.

De lesbrieven


Om leerlingen te ondersteunen bij het gebruik van hun eigen devices zijn er een aantal lesbrieven gemaakt

Downloaden (PDF)